تهیه کننده: دکتر محمود سقائی, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
جستجوی واژه‌ها
بازی ساده یافتن واژه های مخفی در جدول.
نوک انگشت خود را بر روی حروف تشکیل دهنده واژه مورد نظر خود بکشید. اگر حدس شما درست باشد، واژه انتخاب خواهد شد و به شما امتیازی تعلق خواهد گرفت.
تعداد ر...

واژه‌های همبر
خانه های جدول را با حروف پائین صفحه پر کنید تا در هر ردیف و ستون واژه معنی داری درست شود ولی حروف حانه های اشتراکی جور باشد.

جورچین
نگاره ای از یک شعر به صورت قطعات درهمی نمایش داده شده است. شما باید با جابجائی قطعات تصویر شعر را پیدا کنید

زیگ واژه‌ها
هدف از این برنامه آشنائی با مفاهیم واژه ها و ترکیب پسوند ها و پیشوند های رایج در زبان پارسی از طریق بازی با واژه‌ها می باشد. در این بازی واژه های نشان داده شده در جدول را باید طبقه بندی نموده و هرکدام...

مهژونگوند
واژه های روی هر تایل یا یک بخش از یک واژه دو بخشی است. سعی کنید بخشهائی که با هم جور هستند را پیدا و با ترکیب آنها واژه دوبخشی را پیدا کنید. برای دیدن لیست بخشهای سازگار با یک بخش در یک تایل، انگشت خود را بر روی آن نگه دارید.

دوپاره واژه‌ها
در هر ردیف یک واژه نمایش داده شده است. هر واژه از دو بخش درست شده است، بخش نخست واژه ها در ردیف های مختلف جابجا شده است. همچنین بخش دوم واژه نیز در ردیف های مختلف جابجا شده است. شما باید با تعویض بخش ...

مهژونگ واژه
در این بازی تعدادی جروف بصورت چیده شده بر روی هم به شما نشان داده میشود. با انخاب ترتیبی حروف واژه معنی داری بسازید و سپس با کلیک بر روی شکلک فلش راست انتخاب خود را تست کنید.
واژه انتخابی شما از ...

شاخه سار
قطعات مختلف یک جدول از واژه ها بصورت درهم به شما نشان داده شده است. طوری آنها را کنار هم قرار دهید که واژه های معنی داری از پیوند آنها درست شود.
رعایت موارد زیر لازم است:
۱ - تمام جدول باید ...

سروده‌های درهم
یک برنامه ساده اشعار درهم ریخته
در این بازی یک بیت شعر به شما نشان داده میشود که واژه‌های هر دو مصرع و یا مصرع دوم آن (بنا به تنظیمات بازی) درهم ریخته است. با کشیدن واژه‌ها و قرار دادن آنها در مح...

جدول شعر
در خانه های جدول بالائی حروف یک بیت شعر را باید وارد کنید. برای حروف شعر مورد نظر خانه های جدول از راست به چپ و سپس سطر بعدی جدول در نظر گرفته شده است و فاصله بین واژه ها فاصله خالی قرار دارد. حروف مر...

حروف چینی
حرفی به صورت تصادفی به شما نشان داده میشود. شما باید آنرا در یکی از ۴ ردیف موجود قرار دهید و با آنها واژه ای درست کنید

واژه اندیشی
دو مصرع شعری به شما نشان داده میشود و یک واژه هر مصرع مخفی است که شما باید آن را حدس بزنید. البته حرف اول این دو واژه نشان داده شده است. همچنین حروف این دو واژه در پا>ئین صفحه نمایش داده شده است که شما باید بر روی آنها کلیک کنید تا در محل واژه مخفی قرار گیرد. در صورت انصراف دوباره بر روی حرف منتقل شده کلیک کنید تا به جای خود در پائین صفحه برگردد.

شعرگردی
با گرداندن نوک انگشت خود بر روی خانه های این جدول واژه ها، شعر مخفی را ردگیری نمائید خانه خالی فاصله بین دو مصراع شعر می باشد. مسیر را باید طوری رهگیری کنید که خانه خالی را نیز در بر گیرد.

واژه گردی
در این جدول یک واژه ای نهان است که توضیحی در مورد آن میبینید. با گرداندن انگشت خود بر روی خانه های مختلف مسیر واژه را مشخص کنید

گریز واژه‌ها
حروف را به هم وصل کنید و واژه درست کنید تا با واژه های درست شده جدول پر شود

واژه در شش گوش
در این جدول لانه زنبوری واژه ای نهان است که توضیحی در مورد آن میبینید. با گرداندن انگشت خود بر روی خانه های مختلف مسیر واژه را مشخص کنید

شعر در شش‌گوش
با گرداندن نوک انگشت خود بر روی خانه های این جدول شش ضلعی واژه ها، شعر مخفی را ردگیری نمائید خانه خالی فاصله بین دو مصراع شعر می باشد. مسیر را باید طوری رهگیری کنید که خانه خالی را نیز در بر گیرد.

رازواژه
در بازی رازواژه، شما باید واژه‌ای با طول مشخص که توسط برنامه انتخاب شده است را پیدا کنید و آن را در جعبه متن پائین جدول وارد کنید. واژه‌های نشان داده شده در جدول همگی هم چم (مترادف) با واژه مورد نظر م...

واژه در پنج واره
ده واژه پنج حرفی که در بالای صفحه نشان داده شده اند بشکل پنج واره (پنتومینو) در این جدول گذاشته شده اند که باید همه را پیدا کنید.
پنج واره به ۱۲ شکل وجود دارد. اشکال پنج واره پیدا شده نباید تکراری باشد. برای یافتن واژه به ترتیب بر روی حروف کلیک کنید تا واژه مورد نظر تعریف شود

نادرست‌یابی
بر روی واژه های نادرست در متن کلیک کنید

ویرایش نوشتار

واژه‌های هم‌چم
واژه های همانند را پیدا و انتخاب کنید.
واژه‌های هم‌چم در اینجا واژه هائی هستند که چم (معنی) همه آنها وابسته است به یک واژه ویژه، که این واژه ویژه ممکن است یکی از خود این واژه‌ها باشد.
نمونه:...

همانند
واژه های جفت همانند را از دو قسمت زیر انتخاب کنید. یعنی یک واژه را از یک قسمت انتخاب کنید و واژه همانند آن را از قسمت دیگر

برابریابی
یک واژه و برابر پارسی آن را انتخاب کنید

جدول سه حرفی ها
واژه های سه حرفی در جهات مختلف در این جدول قرار داده شده اند. سعی کنید همه را پیدا کنید. بطوری که هیچ حرفی باقی نماند. بین سه حرف واژه نباید حرف دیگری قرار داشته باشد ولی می تواند بین آنها حانه های خالی باشد.

واژه ترازی
فقط با جابجائی افقی حروف با همدیگر سعی کنید واژه های معنی داری بصورت افقی و عمودی در جدول درست کنید

سه حرفی ها
با حروف پائین صفحه دوازده واژه‌ سه حرفی بسازید بطوری که تمام حروف مصرف شود و چیزی باقی نماند.
این برنامه نیاز به اینترنت دارد

چینش واژه‌ها
در این بازی چندین واژه سه حرفی که بر روی محیط مستطیل (یا دایره) قرار دارند در کنار هم چیده شده‌اند. هدف از این بازی این است که واژه های کنار هم یک حرف مشترک داشته باشند. با جابجا کردن این واژه ها باید...

واژه به واژه
در آغاز بازی دو واژه به شما نشان داده میشود. شما باید با تعریف واژه های جدید از واژه نخست به واژه آخر برسید. واژه هائی که تعریف میکنید در لیست اضافه میشود. اگر میخواهید واژه جدید در محل خاصی در لیست و...

اسم شب
در این بازی دو دسته از ماموران مخفی وجود دارند. ماموران شما آبی هستند و ماموران حریف (کامپیوتر) قرمز. تعدادی نیروی بیطرف نیز در صحنه حضور دارند. تعداد کل این افراد ۲۵ نفر است و شما باید ماموران خود را...

الف
بازی الف بسیار شبیه بازی فکر بکر است که با اعداد یا رنگها سروکار دارد. در اینجا بجای عدد حروف هستند.
در این بازی جالب، شما باید واژه‌ای را پیدا کنید که توسط برنامه در نظر گرفته شده است. برای راه...

همه واژه های من
با استفاده از حرف های درون گردونه پائین صفحه سعی کنید تا می توانید واژه های ۳ حرفی الی ۶ حرفی بسازید

چسبیده واژه ها
یک بیت شعر بصورت حروف جدا از هم به شما نشان داده میشود. با تنظیم فاصله بین حروف، واژه ها را از هم جدا نمائید، تا متن شعر آشکار شود. اندیکاتور بالای صفحه میزان پیشرفت کار را نشان میدهد

جدول واژه ها
جدول واژه کلاسیک
بر روی ردیف ها یا ستون ها کلیک کنید و توضیح مربوطه را در وسط صفحه مشاهده کنید. آنگاه ردیف یا ستون مربوطه را پرکنید

پادواژه‌ها
با استفاده از حروف ارائه شده خانه های خالی را پر کنید بطوری که دو پادواژه (واژه های متضاد) یکی در بالا و دیگری در پائین با طول یکسان تشکیل شود. خانه های همرنگ حروف یکسانی دارند.

بی نقطه
بیت شعری به شما نشان داده میشود که نقطه های آن برداشته شده است و خواندن آن ممکن است مشکل باشد. سعی کنید متن شعر را حدس بزنید و در کادر پائین صفحه وارد کنید.

جیم
در این جدول همه واژه سه حرفی را پیدا کنید بطوری که تمام حروف مورد استفاده قرار گیرد و حرفی باقی نماند. هر حرف پس از استفاده پاک میشود

واژه انگاری
در این بازی باید واژه مورد نظر را با ۶ بار تلاش پیدا کنید
...

چرتکه واژه‌ها
در بازی چرتکه واژه‌ها، چند ستون از حروف کنار هم قرار داده شده اند. شما باید با بالا و یا پائین کشیدن هر ستون سعی نمائی در ردیفی که با رنگ روشن نشان داده شده است یک واژه معنی دار (البته به پارسی دری) ساخته شود. در هر بازی یک یا چند واژه قابل یافت است که این تعداد در پائین صفحه بازی نوشته شده است. تعداد ستونها بین چهار الی هشت ستون قابل تنظیم است.

چامه آرائی
چند بیت از یک غزل به شما نشان داده میشود که مصرع دوم آنها جابجا شده است. شما باید مصرع دوم هر بیت را در جای درست خود قرار دهید.

مکعب واژه ها
واژه ها را طوری جابجا کنید که با واژه های گوشه های مجاور در یک حرف و فقط در یک حرف مشترک باشند

واژه‌های بی‌پایان

نهان‌واژه‌ها
قطعه‌ای ادبی به شما نشان داده می‌شود که در آن برخی واژه‌ها مخفی شده اند و بجای آنها به تعداد حروف واژه مخفی %1$s گذاشته شده است.
شما باید این واژه های مخفی شده را حدس بزنید. برای این کار یک از آنها را با انگشت لمس کنید و سپس در دیالوگ باز شده واژه درست را وارد نمائید.
اگر درست تشخیص داده باشید، متناسب با تعداد حروف واژه امتیاز میگیرید. در غیر این صورت یکی از حرفهای واژه برای شما آشکار میشود.
واژه های نیمه آشکار به نسبت حروف آشکار شده امتیاز کمتری خواهند داشت.

گمانه در گلستان
حکایتی از گلستان به شما نشان داده می‌شود که در آن برخی واژه‌ها مخفی شده اند و بجای آنها نقطه‌چین گذاشته شده است.
شما باید این واژه های مخفی شده را حدس بزنید. برای این کار یک از آنها را با انگشت ل...

نشانگان
نشانگان واژه سلام 4737 می باشد. یعنی حروف تشکیل دهنده واژه سلام در زیر شماره های 4، 7، 3، 7 در شماره گیر تلفن نوشته شده است. در صورتی که واژه را داشته باشیم براحتی می توان نشانگان واژه را بدست آورد. و...

واژه چکامه
برنامه واژه ای به شما نشان میدهد. شما باید واژه ای که حرف نخست آن همان حرف پایان واژه نشان داده شده است بسازید. سپس نوبت برنامه میرسد که واژه بسازد الی آخر. حرف هائی که درخواست میکنید باید متنوع باشد تا امتیاز بیشتری بگیرید. بدین معنا که هر حرف بار نحست ۵ امتیاز میگیرد. بار دوم ۴ امتیاز الی آخر و بار ششم به بعد دیگر امتیازی نمیگیرد. اگر حریف نتواند با حرف ارائه شده واژه بسازد ده امتیاز به حریف دیگر داده میشود و بازی تمام میشود. برنده کسی خواهد بود که امتیاز بیشتری داشته باشد

جستجوی واژه
ابزاری ساده برای جستجوی واژه هائی که درازای واژه و برخی از حروف آن را میدانید
ابتدا در دیالوگ باز شده به اندازه درازای واژه مورد نظر جعبه متن ایجاد کنید و حروفی از آن واژه را که میدانید در خانه ترتیبی مربوطه وارد کنید.
سپس بر روی دکمه جستجو کلیک کنید تا تمام واژه هائی که ویژگی مورد نظر شما را داشته باشند پیدا کند.
با کلیک بر روی شکلک کپی لیست واژه ها را در حافظه کپی کنید

پارسی بگو
یک واژه پارسی جایگزین به شما نشان داده میشود
با استفاده از سایت
https://beparsi.com/